İş Güvenliği ve İş Kazaları

Home / Genel / İş Güvenliği ve İş Kazaları

İş kazaları veya iş güvenliği ihlalleri, işyerindeki çalışanların sağlığı ve güvenliği için ciddi riskler oluşturabilir. Bunlar, fiziksel yaralanmalar, meslek hastalıkları veya işyeri ortamında zararlı kimyasalların maruziyeti gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir. İşyeri güvenliği eğitimi, düzenli denetimler, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının uygulanması, iş kazalarının ve güvenlik ihlallerinin azaltılmasına yardımcı olabilir.

Leave a Reply

Your email address will not be published.